Print
 
Avfukting

Avfukting

Med avfukting unngås uønsket fuktighet der forårsaker utallige problemer, hvor korrosjon, råteskader, bakterievekst osv. medfører store materielle ødeleggelser og/eller helseplager. Avfukting sikrer att fuktigheten kan holdes under kontroll og der er store gevinster å hente på redusert behov for vedlikehold og reparasjoner, samt bedre helse og trivsel.


Mere om avfukting

 

Ved avfukting fastholdes luftfuktigheten på et bestemt nivå, som er ønskelig eller nødvendig for lokalets anvendelse. Det kan eksempelvis være avfukting for å unngå skade på materialer eller bygning. Eksempler avfukting på slike bruksområder er vannbehandlingsanlegg, svømmehaller, garderober, museer, kirker, treningslokaler, arkiv- og lager-rom, fjellanlegg osv.

Avfukting sker med et kjøleanlegg, som luften passerer gjennom. Luften passerer først fordamperen hvor den blir nedkjølt til under duggpunktet, slik at vanndamp kondenseres og oppsamles i en dryppbakke. Herfra ledes vannet videre til en beholder eller til avløp. Deretter passerer luften kjøleanleggets varme side – kondensatoren – hvor den gjenoppvarmes, og blåses ut i lokalet med en litt høyere temperatur enn ved innsugingen. Denne tørre luften blander seg så med romluften, og vil i en kontinuerlig prosess gradvis senke lokalets relative fuktighet. Avfukteren kan styres automatisk med en hygrostat, men har for øvrig en innebygget elektronisk styring som sørger for avriming og optimalisering av hele prosessen.

Tørrlagring

Med dette menes avfukting hvor det opprettholdes en fast lav fuktighet av hensyn til lagrede materialer/varer, slik at disse ikke forringes. Eksempel på dette er lagring av trematerialer eller metaller. For stålmaterialer er forholdet at korrosjon nesten opphører når den relative fuktighet ligger under 60 % RF.

Prosesstørking

Til forskjellige tørkeprosesser vil også Dantherm avfuktere kunne anvendes på en skånsom og økonomisk riktig måte. Som eksempel nevnes her tretørking og urtetørking.

Fuktstyring

De menneskelige reaksjoner på et uheldig inneklima er velkjente, og da spesielt høy luftfuktighets innvirkning på forskjellige allergiformer. Som eksempel kan nevnes råte- og soppdannelse samt husstøvmidd. Her er fuktstyring av avgjørende betydning for bygning og inventars levetid så vel som for helse og velbehag. 

Avfukting

Varmepumper

Avfukter

Ventilasjonsanlegg

Ventilasjon